10-09-2021

In november 2016 is basisschool Maria ter Heide officieel een BVL-school geworden.

Dit betekent dat we in onze schoolorganisatie structureel aandacht hebben voor verkeersonderwijs.

In alle groepen wordt verkeerseducatie verzorgd en oefenen we op het plein en/of op straat.

De BVL-werkgroep en de directie maken zich hard voor een veilige schoolomgeving en school-thuisroute.

We werken samen met ouders, andere Skipov-scholen en basisscholen uit gemeente Meierijstad om samen het BVL-doel te behalen: minder jeugdige slachtoffers in het verkeer.

U, als ouder / verzorger / opvoeder, kunt zelf een eigen bijdrage leveren door het goede voorbeeld te geven.

Ons gedrag straalt uit op het gedrag waarmee kinderen zich in het verkeer begeven en gedragen.

Samen zijn we verantwoordelijk voor een veilige schoolomgeving!

Helpt u mee?!