31-08-2017

De BHV-ers van onze school hebben een ontruimingsplan opgesteld wat vier keer per jaar met de groepsleerkrachten en de leerlingen geoefend wordt. Vandaag vond de eerste ontruimingsoefening plaats. Het betrof een oefening waarbij het snel verlaten van het gebouw via de juiste vluchtwegen en het afnemen van het appèl op de verzamelplaats geoefend werd.

Dit maal betreft het een oefening en maakt u zich geen zorgen. We kunnen ons echter voorstellen dat in een ‘echte’ situatie u via sociale media zoals sms, hyves of twitter razendsnel op de hoogte bent en zich zorgen maakt over het welzijn van uw kind(eren). Wij verzoeken u echter dringend bij dergelijke situaties NIET naar het gebouw of de omgeving te komen, zodat externe hulpdiensten goed toegang hebben tot de school en schoolomgeving. Om te voorkomen dat het telefoonnet overbelast raakt verzoeken wij u ook dringend om GEEN contact met school op te nemen.

In geval van een ‘echte’ calamiteit, waarbij het gebouw ontruimd dient te worden, wordt door de leerkrachten en de BHV-ers een aantal maal gecontroleerd of alle leerlingen veilig op de verzamelplek zijn. Dit oefenen we ook tijdens de ontruimingsoefening. Aan de hand van de ernst van de ‘echte’ calamiteit wordt door directie en BHV-ers besloten om al dan niet over te gaan tot het naar huis sturen van leerlingen. Mocht dit het geval zijn dan zal de groepsleerkracht hiervoor telefonisch contact met u opnemen. Na een dergelijk telefoontje kunt u naar de doorgegeven plek komen om uw kind(eren) op te halen. Belangrijk is om uw kind niet ongevraagd mee te nemen, maar dit te melden bij de groepsleerkracht zodat er overzicht blijft t.a.v. de veiligheid van alle kinderen.

De volgende oefening staat gepland op maandag 11 september aanstaande en zal bij droog weer doorgang vinden.